Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs från och med vårterminens start i Vklass.

Precis som tidigare måste vårdnadshavare sjukanmäla sitt barn varje dag eleven är frånvarande pga sjukdom. Om det är en annan form av frånvarorapportering, (t ex tandläkarbesök, etc) kan man nu göra det med två veckors framförhållning. 

Mer info hittar du om du klickar på länken:

Ledighetsansökan
En elev får vara ledig upp till 10 dagar på ett läsår om eleven inte riskerar att missa betyg/måluppfyllelse pga frånvaron samt att elev/vårdnadshavare tar ansvar för att ta igen förlorad skoltid. Ansökan om detta ska göras i V-klass från och med nu. Mentor/klasslärare godkänner ledigheten i samråd med rektor. Ansökan om ledighet längre än 10 dagar sammantaget under ett läsår hanteras av rektor och kräver vårdnadshavares underskrift på särskild blankett.